• head_banner_01
  • head_banner_02

เก้าอี้บินใหญ่

  • 36 Seats Flying Chair

    เก้าอี้บินได้ 36 ที่นั่ง

    Hot Theme Park ที่น่าตื่นเต้นขี่เก้าอี้แกว่งขนาดใหญ่ที่หรูหราสำหรับขาย การนั่งเก้าอี้บินสนุกเป็นชุดอุปกรณ์สวนสนุกที่บินได้แปลกใหม่ แบ่งออกเป็นเก้าอี้บินทั่วไปและเก้าอี้บินสั่น ซึ่งรวมรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น การหมุน การยก การสั่นศีรษะ ฯลฯ เก้าอี้บินทั่วไปเพื่อยกที่นั่งและเริ่มหมุน เก้าอี้บินสั่นจะเพิ่มรูปแบบสั่น น่าตื่นเต้นมากขึ้นเป็นที่รักของนักท่องเที่ยว เก้าอี้บินถูกควบคุมโดย...